Om SPEAK-projektet

Samverkan för Personligt Anpassad Kollektivtrafik

Målgrupp

Målgruppen för arenan är företag som är intresserade av att vara med och bidra till utvecklingen inom den anropsstyrda persontrafiken.

Syfte

Syftet med SPEAK är att bedriva gemensam utveckling och påverkansarbete som stärker branschens position med utgångspunkt från resenärernas behov och förutsättningar, och som skapar bästa möjliga nytta för samhället.

Mål

Målet är att deltagande aktörer upplever en effektiv samverkan som skapar värde för den egna organisationen och branschen som helhet.

    Områden att samverka kring